ADVOKÁT JUDR. DAVID KOURA - PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář JUDr. Davida Koury poskytuje právní služby fyzickým i právnickým osobám v převážné většině právních oblastí. Občanům nabízíme pomoc při řešení běžných i složitějších životních situací, jako je sepis smluv, zastupování v soudním či exekučním řízení, rozvody a vypořádání majetkových vztahů. Firmám poskytujeme zejména komplexní služby při zápisech do obchodního a živnostenského rejstříku, pomoc při vymáhání pohledávek a zastupování v insolvenčním řízení.

OBČANSKÉ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

 ... převody nemovitostí, zástavní a bytové právo, věcná břemena, nájemní smlouvy ...

 

TRESTNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

... trestní oznámení, zastupování poškozeného, obhajoba obviněného ...

 

RODINNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

... rozvody, vypořádání majetku, výživné, úprava styku rodičů s dětmi ...

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

... zastupování v přestupkovém řízení se zaměřením na dopravní přestupky ...

OBCHODNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

... zakládání obchodních společností, sepis obchodních smluv, vymáhání pohledávek ...

 

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

... zastupování obětí trestných činů v trestním řízení...

PRACOVNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

 ... vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, náhrada škody, pracovněprávní smlouvy, ...

 

VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

... specializace na problematiku vydržení pozemků ...

 

JUDR. DAVID KOURA

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1997-2002). Koncipientskou praxi získal v letech 2003-2006 v advokátní kanceláři Mgr. Renaty Tunklové v Plzni. Výkon samostatné advokátní praxe zahájil v lednu 2007. Titul JUDr. získal v roce 2006 obhajobou rigorózní práce na téma " Vydržení vlastnického práva a oprávnění odpovídajícího věcnému břemeni" na Právnické fakultě UK. Ovládá německý a anglický jazyk. Při řešení složitých případů spolupracuje s advokáty s téže advokátní kanceláře Mgr. Renatou Václavikovou - Tunklovou, Mgr. Pavlem Krpejšem a Mgr. Markem Hudlickým.

pravni-sluzby-v-plzni.png
Právní služby

Právní služby

... poskytuje právní služby fyzickým i právnickým osobám v převážné většině právních oblastí ...

Elektronické poradenství

Elektronické poradenství

... právní poradenství je možno poskytnout i e-mailem bez nutnosti osobní návštěvy advokátní kanceláře JUDr. Davida Koury v Plzni ...

Ceník služeb

Ceník služeb

... občanům nabízíme pomoc při řešení běžných i složitějších životních situací, jako je sepis smluv, zastupování v soudním ...

Advokát JUDr. D. Koura

Potřebujete komplexní právní poradenství? Obraťte se na advokátní kancelář JUDr. Davida Koury v Plzni. Poskytuje právní služby na nejvyšší úrovni fyzickým i právnickým osobám. Postaráme se o Váš případ. Klademe důraz na osobní přístup, pravidelné informování o vývoji kauzy, minimalizace nákladů.

Právní služby

OBČANSKÉ PRÁVO
RODINNÉ PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
SPRÁVNÍ PRÁVO
OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ
VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Kontakt

Františkánská 7
301 00 Plzeň

Tel: 377 221 997
Email: koura@seznam.cz