Oběti trestných činů

Zastupování obětí trestných činů v trestním řízení

- 1. porada zdarma

- v případě zvlášť zranitelných obětí (děti, oběti znásilnění a domácího násilí) je zastupování zcela zdarma (odměnu advokáta hradí stát)

- zastupování zahrnuje osobní podporu při výslechu, zastupování před soudem, vyčíslení a vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy

Advokát JUDr. D. Koura

Potřebujete komplexní právní poradenství? Obraťte se na advokátní kancelář JUDr. Davida Koury v Plzni. Poskytuje právní služby na nejvyšší úrovni fyzickým i právnickým osobám. Postaráme se o Váš případ. Klademe důraz na osobní přístup, pravidelné informování o vývoji kauzy, minimalizace nákladů.

Právní služby

OBČANSKÉ PRÁVO
RODINNÉ PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
SPRÁVNÍ PRÁVO
OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ
VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Kontakt

Františkánská 7
301 00 Plzeň

Tel: 377 221 997
Email: koura@seznam.cz